02.77 Rørvang Syd

Lokalplanen er modernisering af den gældende lokalplan 2.04 der udlægger området til erhvervsudnyttelse.
Området planlægges til erhvervsområde med mulighed for erhvervsbyggeri fordelt på tre områder med forskellig regulering. Dertil kommer to områder der planlægges til offentlige rekreative arealer.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 8. august 2016.

Offentliggørelsesdato for den endeligt vedtagne plan: den 8. august 2016.

Download en printvenlig version af lokalplanen: lokalplan 2.77

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.