Solcelleanlæg på Lammefjorden

Kommuneplantillæg 15, lokalplan 6.15 samt miljørapport (miljøvurdering og VVM-redegørelse)

Formålet med kommuneplantillæg 15 er at udlægge et areal til et større solcelleanlæg på Lammefjorden. Planen sikrer et hensyn til omgivelserne med en supplerende bestemmelse om at at solcelleanlægget skal afskærmes af beplantningsbælter.

Lokalplan nr. 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden har samme primære formål som kommuneplantillæg nr. 15. Yderligere fastlægger lokalplanen bestemmelser om den nærmere indretning af området samt hensynet til omgivelserne.

Miljørapporten udgør både en miljøvurdering af planerne og en VVM-redegørelse af et konkret projekt. I miljørapporten bliver konsekvenserne ved et solcelleanlæg i området vurderet.

Lokalplanens status

Holbæk Byråd har endeligt vedtaget kommuneplantillæg 15, lokalplan 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden og den tilhørende miljørapport den 9. sept. 2015. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til både miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Kommuneplantillæg 15, Lokalplanforslag 6.15 og den tilhørende miljørapport var i høring i perioden fra den 4. juni 2015 til den 30. juli 2015.

Printvenlige versioner af kommuneplantillæg 15, lokalplan 6.15 og den tilhørende miljørapport kan ses under fanen "bilag" her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.