Fordebat og offentlig høring

Forud for vedtagelsen af Lokalplanforslag 6.15, blev der fra d. 6. februar 2015 til d. 6. marts 2015 afholdt en fordebat, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at fremsætte forslag og ideer til planlægningen. I denne forbindelse blev Naturstyrelsen, som berørt myndighed, også hørt.

Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar – 6. marts 2015. Både offentligheden og Naturstyrelsen, som berørt myndighed, blev hørt.

I fordebatten blev der indsendt fire høringssvar. Høringssvarene og behandlingen af disse kan ses i tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og mijøvurdering).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 6.15 blev sammen med den tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering) sendt i offentlig høring fra den 4. maj 2015 til den 30. juli 2015. Der indkom 5 høringssvar i den offentlige høringsperiode. Høringssvarene medførte ikke væsentlige ændringer i planerne ved den endelige vedtagelse.
De indkomne høringssvar samt kommunens behandling heraf kan ses her: behandling_af_hoeringssvar_fra_offentlig_hoering.pdf