Borgerinddragelse

Der har været afholdt fordebat forud for planlægningen. I fordebatten indkom 2 høringssvar, som i hovedtræk begge omhandlede anlæggets størrelse. I begge tilfælde er ønsket at anlægget udvides for at imødekomme en evt. fremtidig udbygning af varmeforsyningen i Jyderup.
Planforslagene var i offentlig høring fra d. 26. juni til d. 21. august 2015. I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene blev der afholdt et offentligt borgermøde. Mødet blev afholdt tirsdag d. 4. august 2015.

Behandling af høringssvar

Administrationen har i for-offentlighedsfasen modtaget 2 skriftlige bemærkninger.
Du kan se behandlingen af bemærkningerne her:
Opsamling på for-offentlighedsfase

Administrationen har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her