20.18 Vipperød Bakker

Denne lokalplan ønsker at imødekomme et ønske om at realisere et nyt boligområde på arealet: Vipperød Bakker, og i forlængelse heraf en realisering af hhv. grønne fællesområder, en grøn støjvold mod motorvejen, en grøn kile langs jernbanen samt offentlige veje, stisystemer og parkeringspladser i området.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt på byrådsmøde den 21. juni 2017, og offentliggjort den 27. juni 2017.

Lokalplanen (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 31) var i høring i perioden fra den 10.februar 2017 til den 7.april 2017.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg) her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.