Borgerinddragelse

Lokalplan 6.18 blev forelagt i offentlig høring. De høringssvar, der indkom i høringsperioden, og den administrative behandling heraf, kan ses i skemaet med høringssvar i afsnittet til højre.

I forbindelse med den offentlige høring var der desuden mulighed for at høre nærmere om lokalplanen på et borgermøde i Hagested Forsamlingshus.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg blev udsendt i for-debat, forud for den offentlige høring om planforslaget.

Behandling af høringssvar

Der indkom 2 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring

Du kan se behandlingen af de indkomne høringssvar her:

Oversigt over høringssvar og deres behandling

Administrationen modtog desuden 2 svar i forbindelse med fordebatten.

Du kan se behandlingen af de indkomne bemærkninger fra for-debatten her:

Oversigt over forslag og bemærkninger fra fordebatten