• Forside /
  • Erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

10.10 Erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. Lokalplanen udvider på denne baggrund det eksisterende erhvervsområde, og inddrager eksisterende naboarealer, der i dag anvendes til landbrugsformål. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at fremadrettet erhvervsaktivitet skal indpasses under hensyntagen til omgivelserne; gældende grænser vedrørende støj skal overholdes, og der skal etableres beplantningsbælte rundt om nye erhvervsaktiviteter.

Lokalplanens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg nr. 44) er vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 21. februar 2018, og offentliggjort den 22. februar 2018.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017.

Download en printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.