• Forside /
  • For udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

1.38 Dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej Holbæk

Formålet med udarbejdelse af lokalplan 1.38 med tilhørende kommuneplantillæg er at tilvejebringe plangrundlag for at imødekomme et konkret ønske fra den eksisterende dagligvarebutik om at udvide butikken. Da udvidelsen af dagligvarebutikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

Lokalplanens status

Vedtaget

Lokalplan 1.38 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 er vedtaget af byrådet/ Holbæk Kommune den 22. oktober 2014

Den vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg blev offentliggjort den 3. november 2014.

Download lokalplanen her: 1_38_vedtaget.pdf

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.