11. 17 Jyderup Præstegård

Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for Jyderup Præstegård fra offentlige formål til centerformål herunder restaurant, hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig. Lokalplanen fastsætter ligeledes bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet.

Lokalplanens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillægget) er vedtaget i Holbæk Byråd den 25. oktober 2017.

Den vedtagne lokalplan (inkl. kommuneplantillægget) blev offentliggjort den 26. oktober 2017

Download printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillægget) her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.