• Forside /
  • Parkeringspladser ved Slotshaven 9

2.85 Parkeringspladser ved Slotshaven 9

Formålet med lokalplanen er at udlægge parkeringsareal for SOSU-skolen, samt herigennem forbedre den eksisterende trafikafvikling i området, hvor parkeringen i dag er placeret uhensigtsmæssigt.
Planens formål er endvidere at sikre, at der etableres et grønt bælte mellem p-areal og eksisterende bebyggelseskant mod boligområdet ved Slotshaven, der fastholder eksisterende stiforbindelser herunder stiforbindelse mellem Absalonsvej og Knudskoven, samt områdets karakter af grønt område med sammenhæng til den overordnede grønne kile.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 15. december 2017.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 15. december 2017.

Download printvenlig version af lokalplanen her.
2_85_endelig3.pdf (3.6 MB)

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.