• Forside /
  • Rekreativt område ved Rævebjerg

12.08 Rekreativt område v. Rævebjerg

Lokalplanen har til formål sikre områdets nuværende anvendelse som offentligt tilgængeligt naturområde, til friluftsliv, kræmmermarked og foreningsaktiviteter, og derudover til hestesport. Lokalplanen muliggør opførelse af klubfaciliteter til Dansk Køre Selskab. Det er endvidere lokalplanens formål at sikre områdets landskabelige og rekreative kvaliteter.

Lokalplanens status

Lokalplanforslagene forberedes til endelig vedtagelse.
Den digitale lokalplan er ikke synlig i øjeblikket, da den er ved at blive klargjort til endelig vedtagelse.

Download printvenlig version af lokalplanforslaget her

Lokalplanforslagene har været sendt i høring i perioden fra den 27. november 2019 til den 24. januar 2020.
Der er afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslagene i Multihuset, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv tirsdag den 14. januar 2020. Du kan læse referat fra borgermødet her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her